Aktuality

Střelci Loyd děkují městu Jablonec Nad Nisou

Střelci Loyd děkují městu Jablonec Nad Nisou

23. 01. 2023

Střelci Loydu v roce 2021 stáli na nejedněch stupních vítězů a to jak doma, tak i v zahraničí. Co z přiložených fotografií však není patrné, je fakt, že by takto skvělých úspěchů nemohli dosáhnout bez dotací statutárního města Jablonec nad Nisou. Věříme, že nám Magistrát města Jablonce nad Nisou a zastupitelé zůstanou nakloněni i v příštích obdobích. Město reprezentujeme vzorně a se ctí, o čemž svědčí tituly mistrů republiky, vicemistrů republiky i Evropy a řada dalších úspěchů.

članek1.jpg članek2.jpg
članek3.jpg clanek5.jpg

Otevření sportoviště

07. 04. 2020

V souladu s aktuální situací a uvolněním omezení pro vybraná sportoviště je střelnice na Smržovce od 7.4.2020 opět otevřená, ovšem za předpokladu splnění podmínek daných vládou.

Střelba smí být pouze individuální, ne skupiny a při počtu 2 střelců musí být zachován minimální odstup 2 metry.

Sociální zázemí střelnice nebude až do odvolání k dispozici.

Upozorňuji na nutnost dodržování maximálních hygienických pravidel - noste roušky pro případ, že se potkáte s ostatními střelci, vezměte si s sebou desinfekční prostředky a používejte je, prosím.

Naše střelnice je schválená pro účely sportovní střelby a přednost v našem klubu měly vždy tréninky dětí a mládeže. Nejinak tomu bude i nyní. Od čtvrtka 9.4.2020 budou tréninky dětí a mládeže probíhat individuálně (z výše uvedených důvodů) a proto střelnici můžete využít ve čtvrtek 9.4. od 9.00 do 13.30 a od 18 do 19 hod., v pátek od 9 do 13,30 a od 16,00 do 19 hod., v sobotu bude střelnici možno využít až od 16,00 hod. O průběhu tréninků v dalším týdnu Vás budu informovat.

Děkuji za pochopení, shovívavost a vstřícný přístup.

Dana Hulíková


Informace Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje

17. 05. 2018

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje informuje všechny držitele zbrojních průkazů, kteří žádají o prodloužení ZP, že bude snížen správní poplatek, avšak pouze těm, kdo dodrží minimální lhůtu pro podání žádosti o vydání nového ZP, která činí nejméně 2 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.

Pokud bude lhůta dodržena, sníží se správní poplatek ze 700 Kč za každou skupinu oprávnění na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění.

Uzavření střelnice 8.5.2018

24. 04. 2018

Vážení kolegové,

dne 8.5.2018 proběhne na naší střelnici ve Smržovce závod z malorážných pušek, proto bude střelnice v tento den pro Vaše tréninky uzavřena. Pochopitelně jste zváni jako diváci.

Vzhledem k tomu, že je před závodem třeba střelnici připravit a uklidit i přilehlá prostranství, bude 1.5.2018 probíhat brigáda (ořezání náletů, zametání střeliště, úklid celé plochy střelnice a také nám někdo totálně zdevastoval záchodky). Na tuto brigádu jste také srdečně zváni (nikoli jako diváci) :-)

Přejeme příjemné střelecké jaro

Hanka a Dana

 

EURION Smržovka

11. 08. 2017

Vážení kolegové střelci,

v sobotu 19.8.2017 se na naší střelnici bude konat každoroční soutěž v rámci smržovského Eurionu. Pokud by někdo z Vás měl zájem o výpomoc na této akci, hlašte se mi, prosím, na tel.č. 604 824 277 nebo na e-mailu: h.pochylova@seznam.cz.

Pokud budete mít zájem o účast v roli diváků, jste pochopitelně také srdečně zváni.

Krásné léto přeje

Hanka Pochylová

PF 2017

28. 12. 2016

Milí kolegové střelci, vážení příznivci sportovní střelby,

na konci starého či na počátku nového roku bývá obvyklé bilancovat nad událostmi minulých období. V průběhu prvního čtvrtletí bude svolána členská schůze, na které Vám bude předložena výroční zpráva společně s podrobným rozpisem našeho již stabilizovaného hospodaření.

Než však skončí tento pro nás na sportovním poli velmi úspěšný rok, chtěl bych poděkovat všem, kteří nás po celý rok podporovali. Určitě bychom si nemohli dovolit účast na všech závodech a úhradu střeliva pro mládež do 18 let, pokud bychom nezískali dotaci jak od Statutárního města Jablonec nad Nisou, tak i Krajského úřadu Libereckého kraje. Moje poděkování patří i Nadaci Preciosa, společnosti OXXO PIPE s.r.o. a Znak Malá Skála, s jejichž finanční pomocí se nám podařilo udržet stávající a získat nové děti, které se věnují sportovní střelbě. Můj dík patří i všem aktivním lidem v našem klubu, kteří se s nadšením nebo alespoň s pochopením vrhají do různých přestaveb, oprav a úprav, bez kterých by nebyl chod našeho klubu možný. Doufám, že tato hrstka aktivních členů se bude dále rozrůstat. Stejně tak děkuji rodičům dětí a dorostu, kteří nám pomáhají.

Přeji Vám všem krásný nový rok a splěná přání v osobním životě, mnoho zdraví i štěstí a samozřejmě samé desítky na terčích a příjemné chvíle strávené na střelnicích.

 

Petr Hrbek

Uzavření střelnice

25. 07. 2016

Milí kolegové,

v úterý a ve středu 26. a 27.7. bude z provozních důvodů střelnice uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Grand Prix Jizerských hor a memoriál Milana Hnízdila

Grand Prix Jizerských hor a memoriál Milana Hnízdila

27. 05. 2016

Zítra zveme všechny příznivce sportovní střelby na závody ve sportovní a libovolné malorážce 60 ran vleže a 3x20 (vleže, vkleče a vstoje), které pořádá náš Klub sportovní střelby LOYD Jablonec nad Nisou. Věříme, že nám vyjde počasí a těšíme se na kvalitní výsledky všech střelců.

Začínáme v 9.00 hod. nástupem první směny, konec závodu a vyhlášení výsledků předpokládáme okolo 14 hodiny.

Uzavírka střelnice

20. 04. 2016

Milí kolegové,

v pondělí 25.4.2016 proběhne v dopoledních hodinách státní kontrola Policie ČR na naší střelnici ve Smržovce. Střelnice tedy nebude do 12 hodin přístupná.

Děkujeme za pochopení

Hanka Pochylová

Členské příspěvky 2016

21. 12. 2015

Milí kolegové,

prosíme Vás o úhradu členských příspěvků na rok 2016 a to ve výši 1.000,- Kč na účet č. 24242426/2010. Jako variabilní symbol zadejte svůj datum narození a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Pokud by se někdo z Vás pozastavil nad zvýšením ročního členského příspěvku, pak bychom Vás rádi seznámili s několika zásadními skutečnostmi, které se letos odehrály a mnoho novinek nás ještě čeká.

Především se stále ještě potýkáme s administrativními nedostatky, které nám zbyly ve vínku po minulém vedení klubu. Po neskutečně dlouhých peripetiích jsme již získali zbrojní koncesi. Nyní "máme v běhu" řízení pro udělení zbrojní licence. Naši střelnici na Smržovce čeká návštěva balistika, aby vypracoval nový posudek a podle něj musí být zpracován nový provozní řád. Mnoho papírování za dost peněz, ovšem bez platných dokumentů bychom mohli střelnici zavřít.

Letos jsme poprvé nepořádali žádnou náborovou akci pro děti a mládež. Každoročně jsme při náborech získali 5-8 dětí. Letos jsme nenapsali ani čárku, nevyvěsili ani jeden leták a přihlásilo se 38 dětí. Od září se žádné z nich neodhlásilo a na tréninky, které máme nyní kromě pátku denně od 16 do 19, chodí všichni a pravidelně. To nás samozřejmě těší, ale přineslo to s sebou potřebu rozšířit vzduchovkovou střelnici, kde již dva měsíce svépomocí bouráme, stavíme, budujeme, rekonstruujeme.

Pochopitelně jsme žádali o každou dotaci, kterou kdo kdy vypíše a do jejíchž parametrů se alespoň maličko vejdeme. Jak na těchto stránkách již bylo zmíněno, díky Krajskému úřadu se nám podařilo nakoupit 2 nové vzduchovky. Statutární město Jablonec nad Nisou nám přispělo v rámci dotace na provozní náklady (energie a topení ve Střelecké), ale pochopitelně se jedná jen o část skutečně vynaložených prostředků.

Jestliže stále ještě někdo přemýšlí nad důvodem zvýšení členských příspěvků, pak zjednodušeně: máme fůru těch, co jednou péči o klub budou moci převzít, ale potřebujeme peníze na rozvoj jejich střelecké kariéry, aby měli chuť sportovně růst a dělat klubu dobré jméno.

PF 2016

 

 

Nová směrnice EU pro majitele zbraní

27. 11. 2015

Vážení kolegové,

na žádost našeho člena pana Canova zveřejňujeme odkaz k výzvě, která se týká nové evropské směrnice omezující aktivity držitelů zbrojních průkazů a majitelů legálně nabytých zbraní.

Pan Canov uvádí:

http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/2224-otevreny-dopis-strelcum-a-majitelum-zbrani

Pokud vám to není lhostejné můžete udělat následující:

 

  • Podepsat se pod petici, která upozorňuje na nesmyslnost nové evropské směrnice zde: PODEPIŠTE PETICI
  • Vyjádřete se připomínkou k nové směrnici EU, má na to právo každý občan. Připomínky mějte své vlastní (copy-paste je penalizováno jako neplatné), mohou být i v češtině: NAPIŠTE PŘIPOMÍNKU KE SMĚRNICI
  • Pište europoslancům: NAPIŠTE SVÉMU EUROPOSLANCI
  • Myslete na to také při volbách.
  • Neházejte flintu do žita, ještě máme šanci.
S novými zbraněmi naši mladí střelci vítězí

S novými zbraněmi naši mladí střelci vítězí

02. 11. 2015

Vzduchovková sezóna začala minulý týden dvěma závody v Kolíně a v Liberci. V obou soutěžích si nejlépe vedl Petr Kahan, který v silné konkurenci zvítězil nástřelem 299 bodů ze 300 možných. I ostatní závodníci, kteří letos dostali nové vzduchovky, dosáhli skvělých výsledků. Velký dík patří zejména Libereckému kraji, díky jehož dotaci bylo možné nové zbraně zakoupit a je patrné, že pokud se nám v budoucnu podaří získat další dotace a vybavit klub vyhovujícími vzduchovkami a materiálem, mohou naši střelci obstát mezi ostatními kluby na výtečnou.

Z dotace fondu Libereckého kraje byla zakoupena vzduchovka Fenverkbau 500, se kterou Karel Rejnart v Kolíně nastřílel 291 bod, Katka Landová dosáhla 289 bodů i přes svůj zdravotní handicap a Eliška Desenská s novou zbraní nastřílela v Liberci svůj osobní rekord 294 body.

Všem mladým střelcům gratulujeme a věříme, že v průběhu sezóny budou obsazovat čelní místa na všech soutěžích.

Závody na střelnici ve Smržovce

27. 10. 2015

V sobotu 31.10.2015 budou probíhat na střelnici ve Smržovce závody. Střelnice je proto uzavřena. Více informací pro zájemce - diváky na: http://www.fieldtarget.cz/reporty/2015/smrzovka-31-10-2015.html

 

Uzavírka střelnice

23. 09. 2015

Dne 24.9.2015 bude uzavřena střelnice z důvodu konání zkoušek na zbrojní průkaz. Od 15 hod. bude probíhat komerční akce.

Další komerční akce je připravována na pondělí 28.9.2015 od 11.00 hod. Do této doby je možno střelnici navštívit.

Děkujeme za pochopení

Petr Hrbek, předseda KSS LOYD

Krajští přeborníci jsou z LOYDu

Krajští přeborníci jsou z LOYDu

24. 08. 2015

V sobotu 22.8.2015 se konal Memoriál Gerdy a Libora Kůrkových (prarodiče Katky Emmons) v Manušicích u České Lípy.

Velké naděje jsme vkládali zejména do dorostenecké kategorie, protože v úterý a ve čtvrtek před tímto závodem probíhal dvoufázový intenzivní trénink. Bohužel všichni skončili pod svými osobními rekordy a také hluboko pod hranicí svých možností a schopností. Snad si naši nejmladší schraňují formu na Mistrovství ČR, které se koná již za 3 týdny.

V kategorii mužů bojoval za náš klub Miroslav Klimánek, který skončil na druhém místě za reprezentantem Tomášem Kasperem z Ostravy. Protože memoriál Kůrkových byl zároveň Krajským přeborem Libereckého kraje, stal se Miroslav Klimánek krajským přeborníkem pro rok 2015. Naše další želízko v ohni - Josef Karel tentokrát nebyl se svým výsledkem spokojený, ale vzhledem k náročném zaměstnání není čas na trénink a občasné zakolísání je zcela pochopitelné.

Za ženy bojovala Hanka Korecová, která bohužel skončila na neblahém bramborovém stupínku, nicméně v hodnocení krajského přeboru (tedy po vyřazení "přespolních nekrajských" střelců) skončila na stupni bronzovém. Její kolegyně Dana Hulíková získala zlato v Memoriálu Kůrkových a stala se zároveň krajskou přebornicí pro rok 2015.

 

 

Plzeň, Domažlice, Smržovka...

Plzeň, Domažlice, Smržovka...

24. 08. 2015

Již v předchozím článku bylo zmíněno, že část členů našeho klubu se věnovala širovké veřejnosti na naší smržovské střelnici v rámci letní slavnosti Eurion.

Ve stejném termímu bojovali dva dorostenci o kvalifikaci ve finále Českého poháru talentované mládeže, což je nejvyšší republiková soutěž. Katka Landová nastřílela krásných 570 bodů, čímž si nominaci do finále vybojovala. Petr Kahan střílel poprvé na elektronické terče a teprve sbírá zkušenosti, čemuž odpovídal jeho nevalný výsledek.

Starší, no, dalo by se napsat vlastně staří, střelci se téhož dne vydali do Domažlic na Velkou cenu Psohlavce. Josef Karel a Dana Hulíková závod ve svých kategoriích vyhráli a k jejich zlatu se krásným druhým místem přidal Miroslav Klimánek.

Smržovský Eurion

Smržovský Eurion

24. 08. 2015

Již po osmé hostila naše střelnice v sobotu 15.8.2015 širokou veřejnost ze Smržovky i okolí. Ke standardním disciplinám přibyly také odstřelovací pušky, které zájemcům zapůjčil pan Knap, za což mu tímto děkujeme a věříme, že jeho pomoc při této akci se také stane tradicí.

Fotografie z této akce je možné najít zde: http://sskloyd.rajce.idnes.cz/8._rocnik_Smrzovsky_Eurion_15.8.2015

Děkujeme všem účastníkům, že nás přišli navštívit a soutěžili dle pravidel fair-play, ale děkujeme také všem členům klubu, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli.

 

Eurion Smržovka

13. 08. 2015

Stejně jako v předchozích letech se bude i letos konat smržovský Eurion. Náš střelecký klub v rámci této letní slavnosti otevře své závory na střelnici ve Smržovce a přivítá širokou veřejnost, která bude mít možnost vyzkoušet své střelecké schopnosti. Přijďte si i Vy zasoutěžit nebo jen prubnout, zda nejste potomkem Viléma Tella.

Zveme celé rodiny, občerstvení je zajištěno, točená Fofola se již chladí.

Pro členy klubu pozvání platí samozřejmě taktéž, pokud si budou chtít zastřílet z vlastních zbraní, pak je to možné až od 17.00 hod. (po ukončení veřejné akce).

Těšíme se na setkání s Vámi

Hanka Korecová

Výsledky GP Jizerských hor 2015

15. 05. 2015

Uzavření střelnice

13. 05. 2015

Vážení kolegové,

zítra od 8.00 do cca 14.00 hod. budou na střelnici ve Smržovce probíhat zkoušky pro získání zbrojního průkazu. Střelnice bude proto po tuto dobu uzavřena. Odpoledne již bude běžný provoz bez omezení.

Děkujeme za pochopení.

1  2  3  4  Další